20/09/2020 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngại người ta nói vòng vo

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/04/2016 17:35

 

Ngại người ta nói vòng vo
Chuyện mình tối bệnh sớm ho vì tình
Thôi ta chung một bóng hình
Xây nhà nho nhỏ cho mình làm đôi.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngại người ta nói vòng vo