29/05/2022 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù Đổng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 10/05/2010 18:38

 

Ngày xưa có bậc kỳ tài
150.  Lên ba tuổi đã vươn vai anh hùng
Cưỡi lên ngựa sắt vẫy vùng
Nhổ tre ra trận muôn trùng giặc tan
Chẳng nhờ giáp trụ vua ban
Mà nhờ “ruột ngựa” đã tràn lòng dân
Quả cà hạt gạo ra quân
Gái trai già trẻ dự phần chiến công
Ạt ào sức mạnh biển Đông
Góp từ hạt nước sức không kể gì
Lòng người khiến ngựa sắt phi
Trúc tre cũng biết đền nghì nước non

Giặc tan, lên đỉnh Sóc Sơn
Biến thân vào tấm nghĩa ơn đồng bào
Tấm lòng khi đã vươn cao
Sức thành Phù Đổng biết bao thần kỳ
À ơi, cứ ước nhiều đi
Miễn là thành nguyện chờ khi tựu thành
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Phù Đổng