02/12/2022 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em phải tin điều đó
Il faut bien y croire

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/06/2022 19:42

 

Nguyên tác

Les jeux de ces curieux enfants qui sont les nôtres
Jeux simples qui leur font les yeux émerveillés
Pleins d’une fièvre qui les rapproche et les éloigne
Du monde où nous rêvons de faire place aux autres

Les jeux d’azur et de nuages
De gentillesses et de courses à la mesure d’un cœur futur
Qui ne sera jamais coupable
Les yeux de ces enfants qui sont nos yeux anciens

Nous eûmes plus de charmes que jamais les fées.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đôi ta chơi tò mò như con nít
Những trò chơi thật giản dị gì đâu
Rồi cơn sốt khiến ngày càng xa nhau
Từ thế giới nơi ta hằng mơ ước

Trò chơi tuổi xanh và mây xuôi ngược
Tử tế dành cho hồn mộng tương lai
Sẽ không bao giờ ai phải tội đày
Đôi mắt trẻ thơ trở thành cũ kỷ

Những quyến rũ cho nàng tiên mộng mị.
In trong thi tập Le phénix (Phượng hoàng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Em phải tin điều đó