22/01/2022 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến hoa phát hữu tứ
見花發有思

Tác giả: Ân Tế - 殷濟

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 09:07

 

Nguyên tác

花未發,
增所思,
及見花開轉益悲。
花開未發尚有期,
獨我情懷無見時。
中宵月下空流淚,
腸斷關山知不知?

Phiên âm

Hoa vị phát,
Tăng sở tư,
Cập kiến hoa khai chuyển ích bi.
Hoa khai vị phát thượng hữu kỳ,
Độc ngã tình hoài vô kiến thì.
Trung tiêu nguyệt hạ không lưu lệ,
Trường đoạn quan san tri bất tri?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa chưa nở
Thêm nhớ ai
Đến khi hoa nở buồn càng dai
Đã hẹn bên nhau khi còn nụ
Nay không gặp mặt độc hoài tình
Đêm thanh trăng sáng rơi dòng lệ
Ruột đứt quan san ai biết chăng
Sách "Đôn Hoàng ca từ tổng biên" chép bài này dưới tiêu đề "Thất điệu danh - Hoa phát tăng tư" 失調名-花發增思 (Không rõ tên điệu - Hoa nở thêm nhớ) và không chép tên tác giả. Sách "Toàn Đường thi tục thập" chép bài này với tiêu đề "Kiến hoa phát hữu tứ" và tác giả là Ân Tế, kèm lời dẫn "Áp chi vận" 押支韻 (Áp vần chi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Tế » Kiến hoa phát hữu tứ