27/06/2022 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 20
從塞上偕內子南還賦贈其二十

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 21:23

 

Nguyên tác

紅草東連白草溝,
紫河西入黑河流。
無邊觱篥吹斜日,
動爾思鄉一片愁。

Phiên âm

Tẩu mã Ngư Dương lộ tận thì,
Thiên Tân đông hạ trục lưu ti.
Bắc phong nhất dạ hà băng hợp,
Hựu xá lan chu Vấn thuỷ mi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi ngựa đến Ngư Dương đường bộ hết,
Xuống miền đông theo nước ở Thiên Tân.
Gió bấc nổi một đêm băng sông đóng,
Lại dừng thuyền bờ sông Vấn nghỉ chân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 20