27/05/2024 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắt gà

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/09/2015 20:25

 

Hôm bé ở nhà nội
Thấy nội ví con gà
Gà chạy lui chạy tới
Nội chạy vô chạy ra
Bé bảo: Phải nhờ bố
Mau lấy máy ảnh ra
Chỉ bấm nút một phát
Là bắt ngay con gà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Bắt gà