29/09/2022 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 2
采桑子其二

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 18:51

 

Nguyên tác

轆轤金井梧桐晚,
幾樹驚秋,
晝雨新愁,
百尺蝦鬚在玉鉤。

瓊窗春斷雙蛾皺,
回首邊頭,
欲寄鱗遊,
九曲寒波不泝流。

Phiên âm

Lộc lô kim tỉnh ngô đồng vãn,
Kỷ thụ kinh thu,
Trú vũ tân sầu,
Bách xích hà tu tại ngọc câu.

Quỳnh song xuân đoạn song nga trứu,
Hồi thủ biên đầu,
Dục ký lân du,
Cửu khúc hàn ba bất tố lưu.

Bản dịch của Nam Long

Giếng vàng guồng nước ngô đồng úa,
Run rẩy cây thu,
Mưa sáng gieo sầu,
Vén dải rèm lơi vắt ngọc câu.

Song mây tình cạn mày ngài ủ,
Ngóng mắt về đâu,
Chực nhắn đôi câu,
Sóng lạnh Hoàng Hà chẳng ngoái đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Thái tang tử kỳ 2