06/12/2021 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc lâu xuân
玉樓春

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2014 02:19

 

Nguyên tác

桃溪不作從容住,
秋藕絕來無續處。
當時相候赤闌橋,
今日獨尋黃葉路。

煙中列岫青無數,
雁背夕陽紅欲暮。
人如風後入江雲,
情似雨餘黏地絮。

Phiên âm

Đào khê bất tác thung dung trú,
Thu ngẫu tuyệt lai vô tục xứ.
Đương thì tương hậu xích lan kiều,
Kim nhật độc tầm hoàng diệp lộ.

Yên trung liệt tụ thanh vô số,
Nhạn bối tịch dương hồng dục mộ.
Nhân như phong hậu nhập giang vân,
Tình tự vũ dư niêm địa nhứ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Suối đào khó ở với người thương
Từ độ chia ly vẫn tìm đường
Thuở ấy chờ nhau cầu nhịp đỏ
Mà nay đếm bước lối thu vàng

Núi hang trùng điệp mờ sương khói
Nhạn trở mây trôi bóng chiều buông
Người thoáng hiện mo như mây nước
Tình như mưa dính cánh hoa vương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Ngọc lâu xuân