15/06/2021 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoá sen cười

Tác giả: Tuệ Nga - Trần Thị Nga

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/07/2009 08:19

 

Thiền giả
Ra vườn nắng
Nắng vàng tươi
Mây vàng,

Lời Kinh cầu ngân vang
Mùa Xuân
Dâng Ðại Nguyện
Ðàn hạc trắng lưng trời
Trong nắng Xuân phơi phới...

Ðại hồng chung
vang dội
Lời Kinh nguyện
lên cao
Trời Biển
xôn xao,

Mùa Xuân Ðại Nguyện
Ðài mây vàng
hiển hiện...
Ðóa Sen Cười
hương ngát
Chú Ðại Bi...
Nguồn: Thơ Tuệ Nga, NXB Hồng Trúc, Mỹ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Nga » Đoá sen cười