05/07/2022 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 01
水調詞其一

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:46

 

Nguyên tác

黠虜迢迢未肯和,
五陵年少重橫戈。
誰家不結空閨恨,
玉箸闌幹妾最多。

Phiên âm

Hiệt Lỗ điều điều vị khẳng hoà,
Ngũ Lăng niên thiếu trọng hoành qua.
Thuỳ gia bất kết không khuê hận,
Ngọc trợ lan can thiếp tối đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chưa thể hoà giặc xa Hiệt Lỗ
Khách Ngũ Lăng rầm rộ đao cung
Nhà ai chẳng hận phòng không
Lan can thiếp đã ròng ròng lệ tuôn
Thuỷ điệu là tên một điệu hát thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 01