04/10/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước mơ
Dreams

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi Pang De vào 14/12/2007 07:16

 

Nguyên tác

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That can not fly

Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow

Bản dịch của vô danh

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vuột tầm tay
Đời thành chim gãy cánh
Ngập ngừng chẳng dám bay

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vỗ cánh bay
Đời hoá đồng hoang lạnh
Đông cứng trong tuyết dầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Ước mơ