16/10/2021 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (2)
無題 (2)

Tác giả: Kim Man-jung - 김만중

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2008 19:05

 

Nguyên tác

天風吹玉佩,
白雲何離離。
巫山他夜雨,
愿濕襄王衣。

Phiên âm

Thiên phong xuy ngọc bội,
Bạch vân hà ly ly.
Vu sơn tha dạ vũ,
Nguyện thấp Tương Vương y.

Dịch nghĩa

Gió trời thổi lay ngọc bội
Mây trắng cớ sao tản mác
Vu sơn mưa đêm nọ
Mong làm ướt áo Tương Vương

Bản dịch của Phan Văn Các

Gió trời lay ngọc bội
Mây trắng sao mênh mang
Vu sơn mưa đêm tới
Mong ướt áo Tương Vương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Man-jung » Vô đề (2)