07/10/2022 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Mã Thằng
東馬塍

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 12/01/2013 15:49

 

Nguyên tác

一塍芳草碧芊芊,
活水穿花暗護田。
蚕事正忙農事急,
不知春色為誰妍。

Phiên âm

Nhất thằng phương thảo bích thiên thiên,
Hoạt thuỷ xuyên hoa ám hộ điền.
Tàm sự chính mang nông sự cấp,
Bất tri xuân sắc vị thuỳ nghiên.

Dịch nghĩa

Một bờ cỏ thơm xanh mượt mà
Nước mát luồn qua luống hoa tưới cho ruộng
Việc làm ruộng chăn tằm bận túi bụi
Chẳng hay xuân đẹp để vì ai!

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mượt mà bờ cỏ biếc um
Nước về tưới ruộng chảy luồn dưới hoa
Bận chăn tằm, mải cày bừa
Chẳng hay xuân đẹp thế là vì ai!
Đông Mã Thằng: tên vùng đất.

Nguồn: Chu Thục Chân tập, NXB Thượng Hải cổ tịch, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Đông Mã Thằng