27/11/2020 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh lầu ông Hoàng

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Đường luật; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2007 10:37

 

Nước nước non non một cõi này,
Lâu đài ai dựng tháp ai xây.
Sương dầm nắng dãi lờ gan đá,
Gió dập mưa dồn tủi phận cây.
Tuồng thế tang thương bao lớp sóng,
Cuộc đời thành bại mấy chòm mây.
Đường lên cõi phúc tìm đâu thấy,
Thấy cảnh đau lòng khách tỉnh say.
Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Vịnh lầu ông Hoàng