24/07/2024 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàn gia
還家

Tác giả: Triệu Phồn - 趙蕃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 11:35

 

Nguyên tác

小出端如遠客歸,
僕迎兒候犬循衣。
家人不問城中事,
但道雨多蔬茹肥。

Phiên âm

Tiểu xuất đoan như viễn khách quy,
Bộc nghinh nhi hậu khuyển tuần y.
Gia nhân bất vấn thành trung sự,
Đãn đạo vũ đa sơ nhự phì.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Trẻ chạy ra như đón khách xa
Tớ nghênh con ngóng chó gặm quần
Công việc, gia nhân không muốn hỏi
Chỉ nói mưa nhiều rau tốt hơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Phồn » Hoàn gia