25/05/2022 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống quy khách
送歸客

Tác giả: Tư Mã Trát - 司馬紮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 21:13

 

Nguyên tác

多才與命違,
末路隱柴扉。
白髮何人問,
青山一劍歸。
晴煙獨鳥沒,
野渡亂花飛。
寂寞長亭外,
依然空落暉。

Phiên âm

Đa tài dữ mệnh vi,
Mạt lộ ẩn sài phi.
Bạch phát hà nhân vấn,
Thanh sơn nhất kiếm quy.
Tình yên độc điểu một,
Dã độ loạn hoa phi.
Tịch mịch trường đình ngoại,
Y nhiên không lạc huy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đa tài mà vận kém
Đường cùng ẩn cửa sài
Bạc tóc ai người hỏi
Núi xanh một kiếm về
Khói lắng bóng chim chìm
Hoa bay loạn bến quê
Ngoài trường đình vắng vẻ
Nắng chiều gợi buồn se

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Trát » Tống quy khách