11/12/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn lỗi nhịp

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 09/12/2006 05:00

 

Xin đọng nơi tim một chút tình
Một bài ca thuở mộng mơ xinh
Chút hương em gửi ngày duyên định
hưởng ta trao buổi định tình
Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
Đàn reo cung phách dây không thịnh
Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình
08/03/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Đàn lỗi nhịp