20/06/2024 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt sơ cửu nhật du Ngũ Hành Sơn tự kỳ 1
八月初九日遊五行山寺其一

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2016 22:57

 

Nguyên tác

木蘭一棹片帆開,
直上須彌寫曠懷。
草樹幾經春代謝,
峰巒仍是古挨排。
門當火位承鸞幸,
海遶金園送水迴。
為報釋迦如戀土,
隨吾西去又重來。

Phiên âm

Mộc lan nhất trạo phiến phàm khai,
Trực thướng Tu Di[1] tả khoáng hoài.
Thảo thụ kỷ kinh xuân đại tạ,
Phong loan nhưng thị cổ ai bài.
Môn đương hoả vị thừa loan hạnh,
Hải nhiễu Kim viên[2] tống thuỷ hồi.
Vị báo Thích Ca như luyến thổ,
Tuỳ ngô tây khứ hựu trùng lai.

Bản dịch của Nam Long

Chèo lan một mái cánh buồm giong,
Lên thẳng Tu Di kể nỗi lòng.
Cây cỏ trải xuân bao đắp đổi,
Núi non tự cổ đã bày xong.
Cửa xoay hướng Hoả nhờ vua ngự.
Biển bọc vườn Vàng uốn nước cong.
Nhắn bảo Thích Ca mà nhớ cõi,
Sang Tây theo tớ chuyến đi vòng.
Bài thơ dẫn dụng các chữ Mộc, Hoả, Kim, Thuỷ, Thổ là tên 5 ngọn núi của Ngũ Hành Sơn. Quần thể núi ở Đà Nẵng này đã từng được vua Minh Mạng ngự đến chơi và đặt tên cho các ngọn núi.

[1] Theo thuyết nhà Phật, là ngọn núi nơi Phật tổ ở, có tên khác theo kinh Phật là “Mạn Đà La”. Nhà Phật, trong quan niệm về vũ trụ, cho đây là núi đứng đầu trong các ngọn núi, là trung tâm của thế giới. Tu Di phiên âm theo tiếng Phạn, có nghĩa là “cao diệu”, “diệu quang”, “tích thiện”... Núi Tu Di cũng còn được phiên dịch là “Diệu Cao sơn”.
[2] Còn có tên là Cấp Cô Độc viên 給孤獨園, Kỳ viên 祇園, Kê viên 雞園. Đây là một trong các thánh địa của Phật giáo. Xuất xứ: trưởng giả Cấp Cô Độc bỏ ra nhiều vàng để mua vườn của Thái tử Kỳ Đà thành Xá Vệ, xây tịnh xá mời Thích Ca đến thuyết pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Bát nguyệt sơ cửu nhật du Ngũ Hành Sơn tự kỳ 1