01/12/2022 23:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viêng-Xay

Tác giả: Vương Anh - Phạm Vương Anh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:36

 

Viêng-Xay, chào Viêng-Xay!
Ta tìm về sóng đá
Núi nhấp nhô ngũ quả
Mâm vàng treo lưng trời.

Viêng-Xay ơi! Viêng-Xay.
Những nàng Vin thả rượu
Nâng mời… Sương giằng níu
Rượu bâng lâng mắt ai?

Viêng-Xay, về Viêng-Xay.

Tìm thầm hang lịch sử…
Kìa, rừng chăm–pa đỏ
Vườn Xu–Pha–Nu-Vông!

Lộc bưởi Viêng-Xay thơm
Chộn rộn triền thung lũng
Cây bưởi của Bác Hồ
Sắp đĩa… tặng bạn!

Na–Cay ơi! Na–Cay…
Hang còn nhà, còn lửa?
Cay-Xỏn… lãnh tụ về
Mơ màng trong vòm cửa?

Ơi Viêng-Xay, Viêng-Xay.
Trồng trềnh mây gánh núi
Rót rượu tràn bờ vai
Những nàng Vin bối rối!

Viêng-Xay, chào Viêng-Xay
Ta xa mâm vàng đá
Vú chùm Chăm-pa đỏ
Để má ai ngập ngừng!
Viêng-Xay, chiều 1/12/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Anh » Viêng-Xay