24/07/2024 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp xuân

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:20

 

Mưỡu:
Gặp xuân ta giữ xuân chơi,
Câu thơ chén rượu là nơi đi về.
Hết xuân, cạn chén, xuân về,
Nghìn thu nét mực xuân đề vẫn xuân!

Nói:
Xuân ơi xuân hỡi!
Vắng xuân lâu ta vẫn đợi, chờ, mong.
Trải bao nhiêu ngày tháng hạ, thu, đông,
Ròng rã nỗi nhớ nhung, xuân có biết?
Khứ tuế xuân quy, sầu cửu biệt,
Kim niên xuân đáo, khánh tương phùng.[1]
Gặp ta nay xuân chớ lạ lùng,
Tóc có khác, trong lòng ta chẳng khác.
Kể từ thuở biết xuân bốn chín năm về trước,
Vẫn rượu thơ non nước thú làm vui.
Đến xuân nay ta tuổi đã năm mươi,
Tính trăm tuổi, đời người ta có nửa.
Còn sau nữa lại bao nhiêu xuân nữa,
Mặc trời cho, ta chửa hỏi làm chi.
Sẵn rượu đào xuân uống với ta đi,
Chỗ quen biết kể gì ai chủ khách.
Thiên cổ vị văn song Lý Bạch,
Nhất niên hà đắc lưỡng Đông quân.[2]
Dẫu trăm năm gặp gỡ đủ trăm lần,
Thơ với rượu cùng xuân, ta cứ thế.
Ngoài trăm tuổi, vắng ta trần thế,
Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm!
Cùng nhau nay hãy uống thêm!
(Ngày nay, số 96, ngày 30-1-1938)

[1] Chữ Hán: 去歲春歸愁久別,今年春到慶相逢. Nghĩa: Năm ngoái xuân về, ta buồn vì phải xa cách lâu; Năm nay xuân đến, ta vui mừng được gặp lại nhau.
[2] Chữ Hán: 千古未聞雙李白,一年何得兩東君. Nghĩa: Từ ngàn xưa chưa hề nghe có hai Lý Bạch, Một năm làm sao có hai Chúa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Gặp xuân