29/05/2023 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Âm giang thứ vãn diểu

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 05:18

 

Phiên âm

Bố phàm từ động thuỷ lưu tê,
Giang thử triều lai ngạn nhược đê.
Hỷ bộ ô ô tường dã thụ,
Lộng tình yến yến trác xuân nê.
Canh dư ngưu ngoạ thanh toa thảo,
Thị tán nhân hành lục liễu đê.
Vạn lý quy trình kim kỷ hứa,
Thúc nhiên hành lộc nhất tê tê.

Dịch nghĩa

Cánh buồm từ từ tiến, nước giạt ra hai bên,
Bến bãi nước triều dâng, bờ sông như thấp xuống.
Vui mớm cho con, từng đàn quạ bay liệng trên cây ngoài đồng,
Đùa với trời trong, hàng đàn én tha bùn xuân.
Cày xong, trâu nằm nghỉ giữa bãi cỏ gấu tươi non.
Chợ tan, người người trở về trên rặng đê bạt ngàn liễu xanh.
Đường về muôn dặm, nay còn mấy nữa,
Chợt nhìn miền sơn cước, thoáng thấy lo lo.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Nước xuôi buồm lướt từ từ,
Triều dâng ngập bãi, bờ như thấp dần.
Trời quang, én ngậm bùn xuân,
Mớm con, đàn quạ liệng vờn quanh cây.
Cỏ xanh, nằm nghỉ trâu cày,
Người đi dưới liễu, cuối ngày, chợ tan.
Gần ngày trở lại hương quan,
Nhác trông cảnh núi, tâm can bồi hồi.
Tương Âm là huyện thuộc tỉnh Hồ Nam.

Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tương Âm giang thứ vãn diểu