30/07/2021 00:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi sáng đang hái rau

Tác giả: Ryōkan Taigu - 良寛大愚

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 03:07

 

Bản dịch của Hoang Phong

Buổi sáng đang hái rau
Trên luống đất bỏ hoang
Trong khu vườn cạnh bếp
Nghe con khướu hót vang
Hoá ra xuân đã về
Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkan Taigu » Buổi sáng đang hái rau