30/09/2022 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỹ nữ và trăng
Du nữ

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 12/08/2014 22:55

 

Nguyên tác

一家に
遊女もねたり
萩と月

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đêm khuya cùng một nhà
Với kỹ nữ ai hay chuyện đời
Trăng soi bóng cỏ thu.
Nguồn: Dạ trung tản ngâm, NXB Văn hoá thông tin, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Kỹ nữ và trăng