07/07/2020 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách người quân tử vụng suy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2019 23:10

 

Trách người quân tử vụng suy,
Vườn hoa thiên lý chẳng che mành mành.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách người quân tử vụng suy