21/05/2024 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất xử
出處

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2008 07:42

 

Nguyên tác

天下遭蒙昧,
忠臣匿姓名。
中天揭日月,
孰不現其形。

Phiên âm

Thiên hạ tao mông muội,
Trung thần nặc tính danh.
Trung thiên yết nhật nguyệt,
Thục bất hiện kỳ hình.

Dịch nghĩa

Thiên hạ còn mờ tối,
Người trung giấu họ tên.
Khi giữa trời đã sáng rỡ mặt trời và mặt trăng,
Còn ai không lộ rõ chân tướng của mình.

Bản dịch của Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh

Thiên hạ đang mờ tối,
Người trung ẩn tích danh.
Trời cao hồng nhật nguyệt,
Ai chẳng lộ chân hình.
Việt điện u linhĐại Việt sử ký toàn thư chép chuyện Lý Công Uẩn sau khi lên ngôi, đến thăm bến Cổ Sở, đêm mộng thấy thần Lý Phục Man 李服蠻 đến bái yết và ngâm bài thơ này. Việt điện u linh ghi rõ câu chuyện này lấy từ Sử ký của Đỗ Thiện 杜善, còn Đại Việt sử ký toàn thư thì xác định thời gian Lý Thái Tổ tới Cổ Sở vào mùa xuân tháng Ba năm Bính Thìn (1016), 7 năm sau khi lên ngôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xuất xử