19/05/2024 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu bạc

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 17/12/2022 08:58

 

Phiên âm

Viễn yên song hợp ngạn,
Cổ độ nhất duy chu.
Thụ mật điểu thanh tế,
Sơn không hoa vận u.
Nhân tung thương tiển ế,
Dã ý lục tang trù.
Ẩn ước mao thiềm ngoại,
Thuỳ dương Thư, Nịch[1] lưu.

Dịch nghĩa

Trong khói mờ xa hai bờ sông như hợp lại,
Tạm dừng thuyền trên bến đò cổ.
Rừng rậm, tiếng chim văng vẳng,
Núi vắng, vẻ hoa âm u.
Vết chân người đi, rêu xanh che lấp,
Lòng quê xanh muợt bóng dâu.
Thấp thoáng ngoài mái lều tranh,
Ai là hạng người Trường Thư, Kiệt Nịch.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Khói xa, gần lại đôi bờ
Phút giây ghé bến đò xưa dừng chèo
Vẳng nghe rừng rậm, chim reo
Hoa u tính, cảnh vắng teo núi đồi
Rêu xanh che vết chân người
Gợi lòng quê biếc ngời ngời bóng dâu
Mái tranh thấp thoáng nông sâu
Ai là ẩn sĩ ở đâu chốn này?
[1] Trường Thư, Kiệt Nịch, hai ẩn sĩ đời Xuân Thu, tuy có tài nhưng không chịu ra làm quan, chỉ ở nhà cày ruộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tiểu bạc