23/05/2024 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mòn mỏi

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:03

 

“Nửa chăn nửa chiếu nửa giường để đó đợi ai”

Cỏ xanh chiều
Mây đằm mắt ướt
Trời xanh nghìn dây tơ diều
Treo câu “mạn thuyền...” lạnh buốt
Gái làng nghìn tay buông
Trai làng nghìn tay thả

Ai gieo vườn em giấu chim tăm cá?
Ai mở ngã ba mặt sông?
Đuốc mưa tay đêm lệ sa mịt mùng
Trăm nẻo thị Kính
Trăm lối thị Mầu
Cơn mơ mềm gió nhung...

Đêm đi bão táp
Sóng nhấp nhô cơn khát
Đọt măng ngày đi ấp bóng sao Hôm
Đã giăng đen thẫm sông buồn...

Ai ơi về đi lên chùa mượn chiếu!
Dầm mưa ướt đầm câu ca
Về nơi mười năm cửa ngỏ
Chuyền nhau tay ấm pha trà
Về nhặt dấu tay nửa giường chiếu lạnh
Đừng để tìm nhau ở phương chiều qua!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Mòn mỏi