25/03/2023 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2012 21:05

 

Phiên âm

Doanh đài[1] tác khách dĩ kiêm tuần
Tinh bái nam quy hỷ khí tân
Dương liễu ty thuỳ Yên tái[2] vãn
Chá cô thanh tống Việt[3] giang xuân
Thừa khuông thái lệ sung hành thác
Chu đạo ly câu đãng nhuyễn trần
Tế sự lưỡng hoàn gia quốc khánh
Bình an nhị tự uý quân thân

Dịch nghĩa

Làm khách ở Doanh đài đã được một tuần
Lá cờ về phương Nam, khí thế vui mừng mới mẻ
Tơ dương liễu rủ buổi chiều trên ải Yên
Tiếng đa đa tiễn mùa xuân trên sông Việt
Những phẩm vật có màu sắc được trao tặng đầy cả hành trang
Con ngựa đen trên đường lớn xông pha trong bụi nhuyễn
Nên công việc, phúc nước nhà trọn vẹn cả hai
Bình an hai chữ yên ủi tấm lòng quân thân

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trọn tuần làm khách Doanh đài
Cờ về vui trỏ vùng trời phương Nam
Chiều buông liễu rủ ải Yên
Tiễn xuân sông Việt dậy ngàn đa đa
Hành trang đầy tặng phẩm hoa
Ngựa đen đường lớn xông pha bụi hồng
Nước nhà trọn vẹn thành công
Bình an hai chữ đẹp lòng quân thân
Thông Châu nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976
[1] Tên một cái đài, nơi Thanh Cao Tông (Càn Long) đến mùa hè hay ra ngự chơi và xét việc triều chính ở đó.
[2] Ải Yên, ở đây chỉ vùng núi non chung quanh Yên Kinh (tức Bắc Kinh ngày nay).
[3] Địa danh nằm ở vùng Giang Tô và Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu