19/01/2022 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà sớm

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2015 20:17

 

Tặng Tân Khương

Rót chén sương mờ, nhấp từng chút hừng đông
đầu lưỡi chạm khúc thời gian nguyên chất
sau khoảnh khắc vị ban mai chan chát
đống thời giờ vô vị đợi chờ kia
Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Trà sớm