31/03/2023 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (12)
The Eve of St Agnes (12)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2009 02:54

 

Nguyên tác

“Get hence! get hence! there’s dwarfish Hildebrand;
He had a fever late, and in the fit
He cursed thee and thine, both house and land:
Then there’s that old Lord Maurice, not a whit
More tame for his gray hairs--Alas me! flit!
Flit like a ghost away.“--”Ah, Gossip dear,
We’re safe enough; here in this arm-chair sit,
And tell me how”--”Good Saints! not here, not here;
Follow me, child, or else these stones will be thy bier.”

Bản dịch của Đào Xuân Quý

"Đi! Đi! Đến xem chú lùn ở đó
Vừa qua, chú bị sốt; - Trong cơn
Chú chửi anh, chửi nhà cửa, họ hàng
Rồi hãy đến xem ông già Môrit
Càng hung dữ, tuy đầu ông nhuốm bạc
Ôi chao, đi, đi!" - Hỡi cụ già ơi!
Chúng ta khá an toàn - Xin mời cụ ngồi đây
Và hãy kể cho nghe. "Ồ, lạy Chúa
Không phải đây, hãy theo tôi, cậu bé
Nếu không muốn đá kia thanh bia mộ anh luôn"
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (12)