22/03/2023 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyết đề (Thạch Đầu thành ngoại thị giang than)
缺題(石頭城外是江灘)

Tác giả: Đào hoa sĩ nữ - 桃花仕女

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 18:19

 

Nguyên tác

石頭城外是江灘,
灘上行舟多少難。
潮信有時還又至,
郎舟一去幾時還。

Phiên âm

Thạch Đầu thành ngoại thị giang than,
Than thượng hành chu đa thiểu nan.
Triều tín hữu thời hoàn hựu chí,
Lang chu nhất khứ kỷ thời hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thác sông ngoài bến Thạch Đầu,
Ghe thuyền lên xuống, lo âu qua ghềnh.
Thuỷ triều đúng lúc lại lên,
Thuyền chàng đi mãi chắc quên đường về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào hoa sĩ nữ » Khuyết đề (Thạch Đầu thành ngoại thị giang than)