19/06/2024 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ơn mùa mưa trước

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 11:51

 

Nắng dài ai dám trách mưa
Giận đà không giận càng ưa thích nhiều
Hôm hai đứa bước cùng chiều
Cơn mưa làm mạch suối yêu dâng tràn

Mưa cho óng mượt vồng lan
Xanh tươi bắp bãi nở nang lúa đồng
Mướp cà dưa bí sai bông
Mưa cho cau, toại lòng mong đợi trầu

Rỡ ràng lễ đón đưa dâu
Mẹ cha vui, bắc nhịp cầu em đi.
Em đi, lòng những thầm thì
Không mùa mưa trước... đễ gì hôm nay?.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Ơn mùa mưa trước