23/05/2024 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương tôn du
王孫遊

Tác giả: Tạ Diễu - 謝眺

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2008 10:03

 

Nguyên tác

綠草蔓如絲,
雜樹紅英發。
無論君不歸,
君歸芳已歇。

Phiên âm

Lục thảo man như ty,
Tạp thụ hồng anh phát.
Vô luận quân bất quy,
Quân quy phương dĩ yết.

Dịch nghĩa

Cỏ xanh mọc lan khắp như tơ,
Cây bụi nở đầy hoa hồng.
Chớ nói rằng chàng không trở về,
Chàng trở về thì vẻ thơm cũng đã hết.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cỏ xanh tốt như tơ,
Cây bụi hoa hồng nở.
Đừng nói chàng không về,
Về thơm đâu còn nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Diễu » Vương tôn du