28/11/2022 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Ngư hồ thượng tuý ca
石魚湖上醉歌

Tác giả: Nguyên Kết - 元結

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 20:20

 

Nguyên tác

石魚湖,似洞庭。
夏水欲滿君山青,
山為樽,水為沼,
酒徒歷歷坐洲島。
長風連日作大浪,
不能廢人運酒舫。
我持長瓢坐巴丘,
酌飲四坐以散愁。

Phiên âm

Thạch Ngư hồ, tự Động Đình.
Hạ thuỷ dục mãn Quân sơn thanh,
Sơn vi tôn, thuỷ vi chiểu,
Tửu đồ lịch lịch toạ châu đảo.
Trường phong liên nhật tác đại lãng,
Bất năng phế nhân vận tửu phảng.
Ngã trì trường biều toạ Ba Khâu,
Chước ẩm tứ toạ dĩ tản sầu.

Dịch nghĩa

Hồ Thạch Ngư ví như hồ Động Đình
Mùa hè nước tràn đầy, núi Quân xanh um
Núi là chén, nước là ao rượu
Dân nhậu ngồi quây quần trên bãi cát của đảo
Gió thổi suốt ngày tạo nên sóng lớn trên hồ
Nhưng không cản nổi người chèo thuyền chở rượu tới
Ta nâng bầu rượu dài ngồi trên phiến đá Ba Khâu
Rót rượu mời bốn bên uống để tiêu nỗi buồn

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thạch Ngư Hồ, tựa Động Đình
Sông mùa hạ dâng dầy, núi Quân xanh
Núi làm chén, nước làm ao rượu
Sâu rượu lũ lượt ngồi châu đảo
Gió mạnh suốt ngày gây sóng lớn
Chở rượu nào ai ngăn nổi đâu
Ta ôm bầu rượu, ngự Ba Khâu
Giải sầu mời bốn bên cùng uống
Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Kết » Thạch Ngư hồ thượng tuý ca