04/10/2022 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Trình Khải Sung - 程啟充

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 14:24

 

Nguyên tác

黑龍江上水雲腥,
女真連兵下大寧。
五國城頭秋月白,
至今哀怨海東青。

Phiên âm

Hắc Long Giang thượng thuỷ vân tinh,
Nữ Chân liên binh há Đại Ninh[1].
Ngũ Quốc[2] thành đầu thu nguyệt bạch,
Chí kim ai oán hải đông thanh[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hắc Long Giang hôi tanh mây nước
Hợp binh Kim xuống đánh Đại Ninh
Trăng thu nhạt trên thành Ngũ Quốc
Tiếng ưng còn ai oán âm thanh
Bài thơ này nói về chuyện hai vua Tống Khâm Tông và Huy Tông bị người Nữ Chân đánh bại năm 1126, bắt làm tù binh đưa về Nữ Chân cùng 14000 người gồm quan lại, cung nhân và dân thường (sau chết chỉ còn khoảng 1300 người). Huy Tông chết tại Ngũ Quốc năm 1135.

[1] Thành nay thuộc Nội Mông, xưa có tên Trung Kinh 中京 của người Nữ Chân (Kim).
[2] Thành nay nằm phía tây bắc huyện Y Lan 依蘭, tỉnh Hắc Long Giang.
[3] Tên một loại chim ưng ở vùng Hắc Long Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Khải Sung » Tái hạ khúc