02/12/2022 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đây này!
Hate!

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 29/11/2012 09:33

 

Nguyên tác

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Một giờ nữa mỡ bệu các người
từng đứa một nhỉ ra ngoài ngõ sạch
tôi đã mở các người xem bao hộp gấm đựng thơ
phí của giời, tôi vung mất bao lời vô giá

Này ông, thằng đàn ông, sợi bắp cải vướng nơi râu mép
canh đâu đây còn thừa, ông chưa đớp hết, chưa húp hết
Này bà, mụ đàn bà, phấn bà bôi bê bết lớp da
bà giống con sò, trong vỏ sò sự vật ló ra

Các người bẩn thỉu, đứa mang ủng, đứa không mang ủng
chen chúc trèo lên cánh bướm trái tim thơ
Bầy người hoá thú sắp cựa cựa, quậy quậy
Kìa con rận trăm đầu dựng chân ngó ngoáy

Nếu hôm nay, tôi, thằng Hung Nô thô lỗ
trước mặt các người tôi không muốn xun xoe
thì đây tôi cười một tràng dài hô hố
đây tôi thích thú nhổ vào mặt các người
phí của giời, tôi vung mất bao lời vô giá
1913
Nguồn: Tuyển tập thơ Maiakốpxki, NXB Văn học, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Đây này!