11/12/2022 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo 5
시조 5

Tác giả: Hwang Jin-i - 황진이

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2014 15:53

 

Nguyên tác

산은 옛 산이로되 물은 옛 물이 아니로다
주야(晝夜)에 흐르거든 옛 물이 있을손가
인걸(人傑)도 물과 같도다 가고 아니 오는 것은

Bản dịch của Nhật Chiêu

Núi vẫn là núi xưa
nước không là nước cũ.
Nước ngày đêm lữ thứ
đâu có còn như xưa
Người tuấn tài như nước
đi là đi không về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hwang Jin-i » Sijo 5