27/03/2023 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ ngục cống thi
下獄貢詩

Tác giả: Hoàng Sùng Hỗ - 黃崇嘏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 15:54

 

Nguyên tác

偶辭幽隱在臨邛,
行止聖貞比澗松。
何事政清如水鏡,
絆他野鶴在深籠?

Phiên âm

Ngẫu từ u ẩn tại Lâm Cùng,
Hành chỉ thánh trinh tỷ giản tùng.
Hà sự chính thanh như thuỷ kính,
Bán tha dã hạc tại thâm lung?

Dịch nghĩa

Từ khi dời xa nếp sống ẩn dật ở Lâm Cùng,
Luôn trong sạch như nước nguồn, ngay thẳng như tùng bách.
Sao quan lớn xét việc anh minh như tấm gương,
Lại nhốt con hạc quê của mình vào lồng thâm sâu?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa dời ẩn dật tại Lâm Cùng
Luôn sống thanh cao như suối, thông
Quan lớn anh minh như kính sáng
Cớ sao nhốt hạc tuốt trong lồng?
Bài thơ này dâng lên Chu Tường nhằm minh oan khi bị vào ngục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Sùng Hỗ » Hạ ngục cống thi