03/12/2021 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi vàng về xanh

Tác giả: Thy Ngọc - Nguyễn Ngọc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2020 10:30

 

Ngoan nhé, chú bê vàng,
Ta dắt đi ăn cỏ,
Bốn chân bước nhịp nhàng,
Nước sông in hình chú.

Không ăn nhầm phải lúa,
Không giẫm xuống ruộng màu,
Bê mình ngoan đấy chứ,
Ai nỡ đánh bê đây!

Bê cứ ăn, cứ ăn,
Ta vơ vài bó lá.
Đem về ủ phân xanh,
Nhờ lưng bê tí nhá!

Trở về, qua khúc sông
Chú bê ta lạ lùng;
- Lúc đi, lông vàng mượt
Lúc về xanh cả lưng.
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thy Ngọc » Đi vàng về xanh