16/05/2021 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa biển màu hoàng thảo

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:14

 

Giữa biển màu hoàng thảo
Biết mùa thu chưa phai
Trái tim nào độc đạo
Mình với mình là hai
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Giữa biển màu hoàng thảo