10/02/2023 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoát tục

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:32

 

Bốn mắt đại dương làm mắt anh
Đỉnh Everest và Olympia
Làm đôi chân anh
Ngàn mây thay tóc
Bay đời
Đời bay!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thoát tục