29/01/2022 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vay và trả

Tác giả: Tô Hoàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/05/2008 23:21

 

Vay gạo thì trả gạo
Vay tiền đem trả tiền
Vay mây sao trả bão?
Vay nhớ đừng trả quên!

Đời người luôn vay trả
Vay vơi đong trả đầy
Vay những gì vô giá
Biết trả làm sao đây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hoàn » Vay và trả