22/05/2024 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Báo Thiên tháp
題報天塔

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 09:21

 

Nguyên tác

鎮壓東西鞏帝畿,
巋然一塔獨巍巍。
山河不動擎天柱,
今古難磨立地錐。
風擺鐘鈴時應答,
星移燈燭夜光輝。
我來欲泚題名筆,
管領春江作硯池。

Phiên âm

Trấn áp đông tây củng đế kỳ,
Khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy.
Sơn hà bất động kình thiên trụ,
Kim cổ nan ma lập địa chuỳ.
Phong bãi chung linh thời ứng đáp,
Tinh di đăng chúc dạ quang huy.
Ngã lai dục thử đề danh bút,
Quản lĩnh xuân giang tác nghiễn trì.

Dịch nghĩa

Trấn áp đông tây, giữ vững Kinh kỳ nhà vua,
Tháp đứng sừng sững cao trội hẳn lên.
Non sông vững chắc, nhờ cột chống trời,
Kim cổ khó mòn, cái dùi dựng trên đất.
Gió thổi vào chuông, thường phát ra những âm thanh ứng đáp nhau,
Sao đổi ngôi tựa đèn đuốc, làm đêm rực sáng.
Ta tới đây muốn dầm ngọn bút đề thơ nơi danh thắng,
Giữ cả giòng sông xuân làm nghiên mực.

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Tráp áp đông tây giữ đế đô,
Hiên ngang ngọn tháp đứng trơ trơ.
Non sông vững chãi tay trời chống,
Kim cổ khôn mòn đỉnh tháp nhô.
Thỉnh thoảng gió lay chuông ứng đáp,
Đêm đêm sao xế đuốc khôn mờ.
Tới đây những muốn dầm ngòi bút,
Chiếm cả giòng sông mài mực thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Đề Báo Thiên tháp