19/01/2022 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tôn Chi gia sơ tự Tiêu Tương đồ
題宗之家初序瀟湘圖

Tác giả: Ngô Kích - 吳激

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2018 08:39

 

Nguyên tác

江南春水碧于酒,
客子往來船是家。
忽見畫圖疑是夢,
而今鞍馬老風沙。

Phiên âm

Giang Nam xuân thuỷ bích vu tửu,
Khách tủ vãng lai thuyền thị gia.
Hốt kiến hoa đồ nghi thị mộng,
Nhi kim yên mã lão phong sa.

Dịch nghĩa

Nước xuân Giang Nam trong hơn rượu
Khách qua lai thuyền là nhà
Bỗng thấy bức tranh ngỡ là nằm mơ
Mà nay đã già trên yên ngựa và gió cát

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Xuân Giang Nam nước trong hơn rượu
Thuyền cũng là nhà khách lại qua
Bỗng thấy bức tranh ngờ ngợ mộng
Trên yên gió cát bấy nay già
Bài này tuyển từ Trung Châu tập quyển 1. Người Kim là Dương Bá Uyên, tự Tôn Chi, tiến sĩ năm Thiên Hội đời Thái Tông. Dương Thích thu giữ thư hoạ xưa và nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Kích » Đề Tôn Chi gia sơ tự Tiêu Tương đồ