14/08/2020 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái bống là cái bống bang (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 05/01/2008 09:09

 

Cái bống là cái bống bang.
Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ.
Ngày sau bống đỗ ông đồ,
Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái bống là cái bống bang (I)