01/10/2022 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ngược

Tác giả: Vũ Thanh Hoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 07/12/2009 20:32

 

Ði ngược
phía nắng
dẫm phải bóng mình nức nở dưới chân

Ði ngược
phía mưa
áo mỏng ướt đầm dấu răng hoài ức

Ði ngược
phía đường thẳng
quanh co âm u nhánh rẽ nhịt nhằng  

Ði ngược
phía em
gặp bé con ngơ ngáo
dễ thương

Ði ngược
phía anh
gặp chàng đẹp trai
hay lạ

Nào thì đi ngược
đi ngược…
8.12.2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thanh Hoa » Đi ngược