25/07/2021 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần Nhân Tông

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/10/2008 01:00

 

Hai bận cầm quân xua giặc tan
lên non tìm Đạo, bỏ ngai vàng
nhớ Vua, dân hướng về Yên Tử
nghe sáng trong hồn một chữ TÂM.
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Trần Nhân Tông