14/08/2022 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi vàng của tương lai
L’âge d’or de l’avenir

Tác giả: Afred de Vigny

Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2013 16:24

 

Nguyên tác

Le rideau s’est levé devant mes yeux débiles,
La lumière s’est faite et j’ai vu ses splendeurs;
J’ai compris nos destins par ces ombres mobiles
Qui se peignaient en noir sur de vives couleurs.
Ces feux, de ta pensée étaient les lueurs pures,
Ces ombres, du passé les magiques figures,
J’ai tressailli de joie en voyant nos grandeurs.

Il est donc vrai que l’homme est monté par lui-même
Jusqu’aux sommets glacés de sa vaste raison,
Qu’il y peut vivre en paix sans plainte et sans blasphème,
Et mesurer le monde et sonder l’horizon.
Il sait que l’univers l’écrase et le dévore;
Plus grand que l’univers qu’il juge et qui l’ignore,
Le Berger a lui-même éclairé sa maison.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kéo rèm trước mắt mờ mù
Tràn đầy ánh sáng sắc màu lung linh
Phận ta định bởi bóng hình
Phủ đen sắc sống cho tình phôi phai
Lửa này tinh khiết ý ta
Bóng kia quá khứ hình ma khi người
Run người sướng tận nói cười
Bóng hình to lớn như người chiêm bao
Tin rằng người tự nâng cao
Đỉnh băng giá ấy dẫn vào lý nao
Hòa bình cùng sống thanh cao
Chằng điều chê trách, chẳng câu phàn nàn
Chân trời và cả thế gian
Đo, tìm, đè nát, phá tan đất trời
Kìa ai hơn cả bầu trời
Bên lời phán xét, bên lời bỏ qua
Tự ta chiếu sáng nhà ta
Mục Đồng ấy chính Cha già tóc sương.
Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Afred de Vigny » Tuổi vàng của tương lai