28/11/2021 07:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng tình vân tạp vũ vân
江上晴雲雜雨雲

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/07/2014 18:59

 

Nguyên tác

送客來江上,
離情萬里雲。
晴光開淡澹,
雨意釀氤氳。
有願為霖切,
無心擘絮紛。
白終羅一色,
碧讓水三分。
霧結千層縠,
霞舒半幅紋。
黑風吹已定,
紅日噢將曛。
兩岸浮嵐接,
長天濕靄薰。
綠波剛餞別,
搔首悵離群。

Phiên âm

Tống khách lai giang thượng,
Ly tình vạn lý vân.
Tình quang khai đạm đạm,
Vũ ý nhưỡng nhân uân.
Hữu nguyện vi lâm thiết,
Vô tâm phách nhứ phân.
Bạch chung la nhất sắc,
Bích nhượng thuỷ tam phân.
Vụ kết thiên tằng hộc,
Hà thư bán bức văn.
Hắc phong xuy dĩ định,
Hồng nhật áo tương huân.
Lưỡng ngạn phù lam tiếp,
Trường thiên thấp ái huân.
Lục ba cương tiễn biệt,
Tao thủ trướng ly quần.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trên sông khi tiễn khách
Muôn dặm áng mây đưa
Lặng im còn tạnh ráo
Đất trời ủ ý mưa
Dáng chừng sắp tầm tã
Hờ hững bông vẩn vơ
Một sắc trời trắng toát
Ba phần nước xanh lơ
Khói vời nghìn lớp lụa
Ráng trải nửa phần tơ
Mây đen gió ngớt thổi
Ánh hồng chiếu nhạt mưa
Đôi bờ ken khí núi
Khí mát trời âm u
Sóng biếc vừa tiễn biệt
Bâng khuâng buồn cách xa
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Giang thượng tình vân tạp vũ vân