27/09/2023 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Ấn niêm hà

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi ltvannhi vào 02/10/2012 09:58

 

Phong cảnh ta đây thật rất xinh,
Niêm hà[1] có ấn của trời xanh.
Xanh kia dấu tích còn vuông vức,
Nhận lại non sông rõ dáng hình.
Cách thức còn in đồ cổ tự[2],
Cỏ cây nào phụ tiếng chung linh[3].
Châu Sa[4] để dưới chân chờ mãi,
Trấn chỉ sau lưng phía cẩm thành[5].
Tên bài nghĩa là ấn trời gắn xuống sông. Núi Thiên Ấn thuốc địa phận làng Trà Sơn, Tịnh Ấn huyện Sơn Tịnh, ngọn nùi cao trên trăm mét, trông vuông vức như hình cái ấn (con dấu) đóng xuống sông Trà Khúc.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989
[1] Gắn xuống mặt sông.
[2] Chữ cũ.
[3] Thiêng liêng.
[4] Tên làng ở phía đông núi Thiên Ấn.
[5] Thành gấm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Thiên Ấn niêm hà